Příznaky a projevy obezity | Klinika-hubnuti.cz

Příznaky a projevy obezity

Obezita patří mezi významné zdravotní problémy naší populace a někdy je také právem označována jako epidemie třetího tisíciletí. Na rozdíl od jiných onemocnění poznáte obézního člověka na první pohled. Těžkosti s pohybem jsou velice osobitými příznaky. 

Bohužel tvrzení, že obezita je jen kosmetický problém, není zcela pravdivé, neboť toto onemocnění nesouvisí pouze se změnou tělesných proporcí, ale i s řadou dalších komplikací. Na vzniku obezity se obvykle podílí celá řada faktorů, nejčastěji se však jedná o kombinaci nevhodného životního stylu, genetických předpokladů a působení okolí. Vliv mohou mít také některé stresující životní situace, jako je například období dospívání těhotenství, klimakterium, nástup do sedavého zaměstnání nebo třeba odchod do důchodu.

Jak správně zjistit stupeň obezity?

Obezita se určuje podle indexu tělesné hmotnosti neboli BMI (z anglického body mass index). Abyste tuto hodnotu spočítali, je nutné vydělit tělesnou hmotnost v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. 

Tento test není vhodný pro sportovce a osoby s výraznou svalovou hmotou, neboť nerozlišuje poměr tuků, svalů a kostí na celkové tělesné hmotnosti.

Pro bělošskou evropskou populaci jsou výsledné hodnoty BMI definovány takto:

  • BMI 18,5‒24,9 – normální tělesná hmotnost
  • BMI 25,0‒29,9 – nadváha
  • BMI 30,0‒34,9 – obezita 1. stupně
  • BMI 35,0‒39,9 – obezita 2. stupně
  • BMI vyšší než 40,0 – obezita 3. stupně (morbidní obezita)

Kromě indexu BMI je vhodné změřit také obvod pasu. U mužů se doporučuje redukce hmotnosti při obvodu nad 102 cm a u žen nad 88 cm.

Možné komplikace a následky

Obézní pacienti se často straní společnosti, a to buď zcela záměrně nebo nedobrovolně. Propadají tak často depresím, izolují se od lidí a dále také přináší závažné zdravotní komplikace. Jako například:

Pokud tedy chcete už konečně jednou pro vždy zatočit s obezitou, a nechcete již spoléhat na různé „zaručené“ způsoby hubnutí, musíte to být právě Vy, kdo bude hnací silou celé léčby. Ostatní Vám mohou být pouze nápomocni. Ať už to jsou lékaři, kteří posoudí, co je příčinou Vašeho problému, tak třeba pak i trenéři, kteří nastartují odpovídající pohybovou aktivitu.

Související články

Hedapena s.r.o.
Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 09848924
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 343468.